Уважаеми бизнес партньори,

„Делфи Груп“ ЕООД работи с толерантна ангажираност, конфиденциалност и висок професионализъм за всички, които искат да печелят.

Цел на дейността: повишаване конкурентноспособността на бизнес партньорите.
Принцип на работата: висок професионализъм, конфиденциалност и толерантна ангажираност.
Полза от съвместната работа: цялостното интелектуално обезпечаване на нормативно изискуеми дейности, които са обект на контрол от Инспекциите по труда, Инспекциите по околна среда и водите, Службите за пожарна безопасност, Инспекциите по технически надзор, НАП, НОИ.
Резултат: Вашата ефективна защитимост и фирмена сигурност пред съответните контролни органи.
Перспективи: разгръщане на Вашия фирмен потенциал в условията на криза за минимизиране на паразитните разходи, максимализиране на принадената стойност и подобряване на бизнес резултатите.

Структурите на Делфи Груп ЕООД са:

Център за професионално обучение
Учебен център по електробезопасност
Служба по трудова медицина
Орган по екология
Орган по условия на труд
Орган за управление на трудовото представяне
Счетоводни услуги и ТРЗ
Орган за контрол
Трудово право

Документи, удостоверяващи съответствие на компетентности:

Лицензия на Център за професионално обучение [ЦПО] при „Делфи Груп“ ЕООД № 200712532 към НАПОО;
Учебен център по електробезопасност към Делфи Груп ЕООД , Заповед № РД-16-1100 от 20.10.2008 г. на МИЕ;
Удостоверение за пререгистрация № 143-2 от 10.08.2009 г. издадено от МЗ;
Удостоверение № 0015090 от 10.11.2005 г. издадено от Комисия за защита на личните данни;
Сертификати на персонала за вътрешни одитори в съответствие с изискванията на ISO 9011:2004; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; ISO 17025:2006; ISO 19001:2004;
Колективен член на Съюза на специалистите по качеството.
Директен член на Българска Стопанска Камара – Съюз на българския бизнес.

Екипът на „Делфи Груп“ ЕООД Ви пожелава фирмен и личен просперитет и в случай на интерес предоставя по-подробно разясняване на своята дейност в следващите раздели.