Финансови условия

Всички наши финансови условия подлежат на съвместно обсъждане. Конкретизирането на финансовите отговорности е в дух на взаимно уважение.