Курсове

 

КурсовеКлючови компетентностиПрофесионално обучениеЗБРЕкологЧовешки РесурсиСчетоводствоТРЗ и Личен СъставКУТ / ГУТЕлектробезопасностОценка на Риска

Лицензията на ЦПО към “Делфи Груп” ЕООД / № 200712532 от 23.01.2008 г от НАПОО / включва следните форми на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанционна, задочна и индивидуална. 

Свържете се с нас.

Делфи Груп ЕООД е включен в Списъка на доставчиците на услуги за обучение, публикуван в сайта на Агенция по заетостта /директория „Международни програми“/ по приоритетни оси 1 и 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за професионално обучение под № 310 и ключови компетентности под № 208.

В ключовите компетентности / №208 / са одобрени нормативно изискуеми обучения по здравословни и и безопасни условия на труд, екология и трудово законодателство, което в практически план означава, че ЦПО към „Делфи Груп“ ЕООД може да обучи Вас и/или Вашия персонал, като заплащането е от ОП „РЧР“.

А. Ключови компетентности за обучения, които са нормативно изискуеми и/или необходими:

1. Нормативни изисквания за здраве и безопасност при работа.

2. Нормативно съответствие с трудовото законодателство в обхвата на контрол на инспекциите по труда.

3. Управление на професионалното изпълнение на трудовото възнаграждение.

4. Установяване на нормативно съответствие при употребата на летливи органични съединения /ЛОС/ чрез План за управление на разтворителите /ПУР/-

5. Счетоводство за прдеприемачи.

Заб. Обученията от 1 до 5 са от Ключова компетентност № 7 и са под № 208 в сайта на АЗ, документи за които ще намерите в териториалното бюро по труда.

Б. Други ключови компетентности:

6. Умение за работа в екип.

7. Умения за работа в условия на стрес.

8. Определяне мотивационния профил на персонала.

9. Ефективно управление на времето.

Заб. Обученията от 6 до 9 са от Ключова компетентност №5 и са под № 208 в сайта на АЗ.

10. Управление на конфликти.

11. Управление на кризи.

Заб. Обученията от 10 до 11 са от Ключова компетентност № 6.

12. Предприемачество.

Заб. Обучение 12 е по Ключова компетентност №7.

Професионално обучение:

1. Професия: „Продавач-консултант“

Специалност: „продавач-консултант“.

2. Професия: „Оперативен счетоводител“

Специалност: „оперативно счетоводство“

3. Професия: „Сътрудник в бизнес-услуги“

Специалност: „бизнес услуги“

4. Професия: „Офис-мениджър“

Специалност: „бизнес администрация“.

5. Професия: „Посредник на трудова борса“

Специалност: „посредник на трудова борса“.

6. Професия: „Еколог“

Специалност: „екология и опазване на околната среда“

7. Професия: „Данъчен и митнически посредник“

Специалност: „митническа и данъчна администрация“
Специалност: „митническо и данъчно обслужване“.

8. Професия: „Оператор на компютър“

Специалност: „текстообработване“.

9. Професия: „Машинен техник“

Специалност: „машини и системи с ЦПУ“
Специалност: „машини и съоръжения за заваряване“
Специалност: „технология на машиностроенето“
Специалност: „машини и съорэжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“.

10. Професия: „Заварчик“

Специалност: „заваряване“

Заб. В лицензията на ЦПО към Делфи Груп ЕООД са включени всички видове заварчици.

11. Професия: „Стругар“

Специалност: „стругарство“.

12. Професия: „Шлосер“

Специалност: „шлосерство“.

13. Професия: „Електротехник“

Специалност: „електрически машини и апарати“
Специалност: „електроенергетика“
Специалност: „електрообзавеждане на производството“
Специалност: „електрообзавеждане на транспортна техника“
Специалност: „електрически инсталации“
Специалност: „електродомакинска техника“

14. Професия: „Техник на компютърни системи“

Специалност: „компютърна техника и технологии“
Специалност: „компютърни мрежи“

15. Професия: „Строител“

Спецалност: „кофражи“
Специалност: „армировка и бетон“
Специалност: „зидария“
Специалност: „мазилки и шпакловки“
Специалност: „вътрешни облицовки и настилки“
Специалност: „външни облицовки и настилки“
Специалност: „бояджийски работи“
Специалност: „строително дърводелство“
Специалност: „строително тенекеджийство“
Специалност: „покриви“.

16. Професия: „Строител – монтажник“

Специалност: „стоманобетонни конструкции“
Специалност: „метални конструкции“
Специалност: „сухо строителство“
Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
Специалност: „изолации в строителството“.

17. Професия: „Пътен строител“

Специалност: „строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“
Специалност: „строител на релсови пътища и съоръжения към тях“.

18. Професия: „Помощник-възпитател“

Специалност: „помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

19. Професия: „Хотелиер“

Специалност: „организация на хотелиерството“.

20. Професия: „Администратор в хотелиерството“

Специалност: „организация и обслужване в хотелиерството“.

21. Професия: „Камериер“

Специалност: „хотелиерство“.

22. Професия: „Ресторантьор“

Специалност: „производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“
Специалност: „кетеринг“

23. Професия: „Готвач“

Специалност: „производство на кулинарни изделия“.

24. Професия: „Сервитьор-барман“

Специалност: „обслужване на заведения в обществено хранене“.

25. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: „селски туризъм“.

ТОЗИ КУРС Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО
 • развиват реален бизнес;
 • имат въпроси относно изискванията на Инспекциите по труда;
 • стремят се да намалят риска от административни нарушения на трудовото законодателство;
 • искат да обучат и/или подобрят компетентностите на своя персонал по здраве и безопасност при работа /ЗБР/.
ТЪРСЯТ ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ :
 • Какъв е обхватът на техните задължения към Инспекциите по труда;
 • Как да изберат най-оптималния вариант за изпълнение на дейностите по ЗБР;
 • Какви нормативни несъответствия могат да възникнат в тяхната организация;
 • Каква документация по ЗБР трябва да имат;
 • Какъв е алгоритъмът за превенция на несъответствията;
 • Кои коригиращи действия трябва да се предприемат при допуснати несъответствия;
 • Какви са основните изисквания на международния стандарт OHSAS 18001: 2007.
ИМАТ НУЖДА ОТ :
 • Длъжностно лице с необходимите знания и умения по ЗБР;
 • Удостоверение за професионално обучение, представляващо валиден документ за компетентност на снование ицензия на ЦПО към Делфи Груп ЕООД от НАПОО към Министерски съвет;
 • Цялостна документация по ЗБР, адекватна на потребностите на бизнеса.
Представяне на Делфи Груп ЕООД
363.6 KiB
857 Downloads
Details

Свържете се с нас.

Първоначално и периодично обучение на представителите на работодателите и работниците в КУТ/ГУТ в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

КУТ ГУТ в съответствие с изискванията на Наредба № 4
302.4 KiB
752 Downloads
Details

Свържете се с нас.

Електробезопасност

Лицензираният Учебен Център по Електробезопасност (УЦЕ) към Делфи Груп ЕООД ежемесечно провежда обучение и изпити за придобиване и/или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност [от 1-ва до 5-та включително]. Информация за дата, място и програма на провежданите курсове можете да получите на телефоните на Делфи Груп ЕООД или от Директора на УЦЕ – г-жа Величка Величкова

Свържете се с нас.

Идентифициране на опасностите, оценка на риска

Обучение за изготвяне на идентификация на опасностите, оценка на риска и определяне на мерки за овладяване на риска.

Свържете се с нас.