Клуб на специалиста

Клубът на специалистите по безопасност на труда и екологията приема индивидуални (физически лица) и колективни членове, които ползват следните предимства:

  • 30% отстъпка за всички книжни и електронни материали.
  • 30% отстъпка за всички договори за съвместна дейност.
  • 50% отстъпка за участие в провежданите обучения.

Членски внос:

  • за индивидуални членове – 10 лв. годишно;
  • за колективни членове – 80 лв. годишно;