За Контакт

Адрес:
гр.София, ул. "Света София" 8, ет. 5, офис 3
София
България
1000
Телефон: ++359 (0) 2 850 96 13
Факс: ++359 (0) 2 958 38 65
Информация:

Мобилни телефони:
- 0878/502-118 - Владимир Йорданов - Управител;
- 0878/502-117 - Величка Величкова - Ръководител СТМ;
- 0898/700-436 - Мирослав Писов - Директор ЦПО;
- 0878/989-654 - Виолета Калейска - Регионален мениджър гр. Плевен, ул. "Данаил Попов" 18 , ет 2;
- 0897/953-840 - д-р Миков - Зам. Ръководител на СТМ към Делфи Груп ЕООД, гр. Тетевен, офис ул. Христо Ботев № 7;
- 0879/340-751 - Росен Йорданов - Човешки ресурси;
- 0898/556-296 - Величка Величкова - Обучения на УЦЕ за квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V;
- 0878/989-652 - Мирослав Писов - Оперативен мениджър.


*
*