Бъдещи Проекти

„Делфи Груп“ ЕООД разработва следните нови направления:

1. Лаборатория в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 17025:2006.

  • Лаборатория за измерване параметрите на газовите емисии.
  • Лаборатория за измерване параметрите на йонизиращи лъчения.

2. Издателска дейност относно следното:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Опазване на околната среда;
  • Управлениена труда в съответствие със система „5S+E“;
  • Аналитична  оценка на диференцираното трудовото представяне и екстензивното оползотворяване на работното време;
  • Обучение за достигане на необходимите компетентности съгласно лицензираните в НАПОО професии;
  • Енергийна ефективност;
  • Мениджмънт на човешките ресурси.